Eterijum

integrisana teorija informacija

Integrisana teorija informacija

Integrisana teorija informacija, zvuči li o nekako PSEUDO? Da li je ova teorija zaista sa strane naučnog aspekta lažna? Ili možda imamo drugi deo medalje gde oni koji se zalažu da ospore ovu nauku ospore i sam koncept svesti?

Otadžbina

Majko
Ne plači
Stegni grudi
Nek plaču malo ljudi
Ne kidaj duše deo
Ne sklanjaj lepote veo
Majko
Kriva si
Pustila si decu svoju
Svet da ulepšaju
Plamen upale
Kremenom potpale

Inteligencija

Verovanje je smrt inteligencije. Da li je? Koji je to kosmički okidač kada nam se pale ili gase moždane lampice? Inteligencija je sama po sebi vera u sposobnost.

Vreme je…

Ljudi pretpostavljaju da je vreme striktna progresija. Linearna vizija koja je protkana nitima uzroka i posledice. Ali vreme je zapravo sa nelinearne, ne-subjektivne tačke gledišta – klupko klimavih vremenskih zona.