Eterijum, Misli

Logičnost i predikcija

Logičnost i predikcija

Logika je veština i metoda pravilnog razmišljanja. Imamo li pravilno razmišljane? Da li baš svi pravilno mislimo? Odgovor bi bio jednostavan, i glasio bi: NE!!! Svako od nas ima svoje mišljenje, svoju istinu i svoje postulate kojih se drži. Tako da bi logika označavala opšte usvojive principe po kojima se nešto smatra logičkim i standardnim.

Logičnost i predikcija

Nalazimo se u 21.veku, ovaj vek je vek tehnologije, udaljavanja od suštine i vek iskrivljenih vrednosti. Da li je onda nama logika ista kao pre par vekova? Naravno da nije. Da li su određeni društveni standardi ostali isti? Većina nije. Tradicija još uvek drži mali broj ljudi oko sebe, i podseća ih šta je pravilno, a šta ne.

Međutim logika uma je linearna funkcija. Od logike se ne odstupa na tako jednostavan način. Logika pojedinca je vezana kao prvo za njegov odgoj. Programski ustaljeni oblici ponašanja često su direktno povezani sa našom porodicom. Logiku uma tj našeg razmišljanja pakujemo u formu usvojenih principa ponašanja naših bližnjih prema nama.

Ako ta forma ponašanja prema nama u mlađim danima nije bila logična kako sada shvatamo mi dolazimo do spoznaje ili podvajanja. TRIGER ili OKIDAČ je ponavljanje istih ili sličnih događaja koje nas dovode u stanje preispitivanja naše logike. Ako umemo lepo da sprovedemo introspekciju shvatićemo da je naša logika iskrivljena. I šta onda?

Kada shvatimo da je naša logika disfunkcionalna onda najčešće dolazi do ekstremizma jedinke u svakom pogledu.

Logika je predvidiva

Ono što je logično se podrazumeva. Logično je da ujutro kada ustanemo operemo zube. Logično je da na poslu nakon rada zahtevamo finansijku dobit tj platu. Logika se u današnje vreme podrazumeva. Na žalost ta podrazumevana logika je otrcana fraza koja se klasifikuje u kategoriju PODRAZUMEVA SE. Kada se nešto podrazumeva to se ne preispituje, postaje NORMALNOST i NORMA koja se ne dovodi u pitanje.

Današnji čovek nije čovek LOGIKE, današnji čovek je čovek PODRAZUMEVANJA. Kritička misao, kreativnost, umetnost,… to su nus pojave logike, one zdrave logike koja se buni, stvara i favorizuje na zdrav način.

Kako smo već stigli do umrtvljenosti i olakog shvatanja života i same logike došli smo i do potpunog izumiranja ćelija koje nam služe za pravilno mišljenje.

Danas je sasvim normalno voditi tuđ život, oslanjati se na iskustva tuđina, slušati lajf kouča pošto je on sebe izveo na put pa će i nas i tako dalje… Na ovaj način se gasi mogućnost uma da da svoj doprinos u stvaranju logike.

Igranje šaha je mudrost, logika i umetnost. Ova tri osnovna stuba nosača šaha su i glavni elementi života. Međutim elementi nisu na ceni, elementi nisu elementarni, oni su sada sekundarna sirovina hirovitog sveta.

Logika uma

Logika uma se zasniva na:

  • principu
  • tradiciji
  • usvojenim navikama
  • urođenim navikama
  • iskustvu

Princip je lični pečat jedne jedinke. Princip je karakter.

Tradicija jedinke je noseći stud individue, njene porodice i društva na jednoj lokaciji.

Usvojene navike su one koje se stiču, međutim najviše usvajamo one navike koje sakupimo do naše sedme godine.

Urođene navike jesu genetski potencijal naših predaka.

Iskustvo je sve ono što steknemo od sedme godine života pa sve dok smo živi, čak i kasnije naše iskustvo prerasta nas same.

Sudeći po ovim stavkama shvatićemo da u zadnjih više od tri decenije mi ne možemo da se pohvalimo ničim… U onom momentu kada prestanemo da vodimo računa o sopstvenom principu i tradiciji, naše usvojene navike postaće jako diskutabilne, dok će naše urođene navike nekako ličiti na usvojene navike. Ono kakvi smo iz nutra definisaće nas spolja, tako da nam ni iskustvo neće biti baš sjajno. Tako ruinirani stvaramo novu generaciju novih nas, koji su u još očajnijem položaju.

Dovoljno je samo par ovakvih generacijskih ciklusa i mi slobodno možemo reći da nas je logika napustila.

Nelogičnost je logika novog doba

U današnjici sve što je nelogično, zapravo je logično. Standardizacija logike je svela ljude na suštinsku vrednost jednoćelijskog organizma. Tako da ona iskonska logika jeste za većinu nelogična.

Logika današnjeg uma je predvidiva. Čovek današnjice nema intuiciju, kreaciju i moć rasuđivanja. Današnji čovek je sopstveni taoc i rob. Mi ne robujemo poslu, trgovinskim lancima i političarima. KAKVA ZABLUDA!!! Današnjem čoveku je lakše da tako kaže. Kriv je posao, krivi su političari, krivo je poskupljenje. ALIII… Današnji čovek zapravo jeste rob IZVRNUTIH ŽELJA KOJE GA GANJAJU NE BI LI ISPUNIO PRAZNINU. To je ta ustaljena, standardizovana logika PLASTIČNOG UMA. Da nije nje, čovek ne bi ni primetio one koje krivi, već bi sopstvenim snagama stvarao svet oko sebe.

Budite nelogični današnjim logičarima, biće vam zahvalni oni koji dolaze posle vas.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *