Eterijum, Nauka

Kvantni um i kreiranje realnosti

Kvantni um i kreiranje realnosti: Da li svaka jedinka kreira realnost? Da li nesvesne ljudske jedinke u grupama, nesvesno stvaraju loše uslove i slike u svetu? Da li svi živimo osuđeni na slike koje nam serviraju grupe koje nisu svesne šta čine?

Razmislimo o tome. Ako kažemo da svi imamo moć da transformišemo našu stvarnost, pa čak i moć da izaberemo… Onda dolazimo u jako dobar ili jako loš položaj? Da bi razumeli određene stvari prvo moramo razumeti šta je kvantni um.

Kvantni um

Sva živa bića i sve stvari koje nas okružuju – ono što mislimo da je stvarnost – formiraju atomi. Atomi koji su prazni u velikoj meri. Sve oko nas je energija koja stupa u određene interakcije kako bi stvorila ono što mi vidimo. Svi ti snopovi energije oblikuju se prema onome što želimo da vidimo, što smatramo da vidimo, ono što prediktivno posedujemo i prema šablonima koji su unapred zadati od strane drugih.

Osim toga, da bismo razumeli o čemu pričamo, moramo imati na umu: sve fizičko nije napravljeno od materije. Umesto toga, napravljen je od energetskih polja ili informacionih frekvencijskih obrazaca. Frekvencijski obrasci su putanje koje formiraju određenu strukturu. Sve fizičko na ovom svetu je energija koja frekvencijski oscilira i stvara uslove, slike i događaje.

Naš um je kvantni um.


Neuroni se povezuju kao sazvežđa u čovekovom mozgu. Materija je više „ništa“ (energija) nego „nešto“ (čestice). Staro školsko verovanje je bilo da elektroni kruže oko jezgra kao planete oko Sunca.

Nova škola nam govori da se atom sastoji 99,99999% od energije i samo 0,00001% od materije. Ako ovo posmatramo proporcionalno, to je skoro ništa. Šta mislite koja je to materija? Da li je i ona napravljena od energetsko/frekventivnog obrasca samo iz druge grupe?

Otkriveno je da osoba koja posmatra beskonačno male čestice atoma zapravo utiče na ponašanje ove energije. Kvantni eksperimenti su dokazali da elektroni postoje kao beskonačne mogućnosti ili verovatnoće u nevidljivom polju energije. Znači „materija“ se oblikuje ili ponaša u skladu sa posmatračem.

Kada posmatrač fokusira svoju pažnju na lokaciju elektrona, tada se taj elektron pojavljuje. Ukratko, čestica se ne može manifestovati u stvarnosti.

To jest, čestica se ne može manifestovati u prostor-vremenu kakvog poznajemo dok se ne posmatra. Dakle, kada posmatrač „traži” elektron, postoji određena tačka u prostoru i vremenu u kojoj se sve mogućnosti elektrona kolabiraju u fizički događaj. MATERIJA NE POSTOJI BEZ SVESNOG POSMATRAČA!

Jedinstvo uma i materije


Sa ovim otkrićem, um i materija se više ne mogu smatrati odvojenim. Oni su suštinski povezani. Zato što subjektivni um proizvodi primetne promene u objektivnom fizičkom svetu. Ovde mislimo na kvantni um.

Razmislite o tome kako, na subatomskom nivou, energija reaguje na našu pažnju i postaje materija. Ako jeste, kako bi se naš život promenio ako bismo naučili da upravljamo „efektom posmatranja“? Ako bismo naučili da urušimo beskonačne talase verovatnoće u stvarnost koju želimo? Da li bismo bili bolji posmatrači života koji želimo da živimo? DEFINITIVNO- DA.

Moć našeg kvantnog uma: misli i osećanja


Po prirodi, sve što postoji u fizičkom univerzumu je napravljeno od subatomskih čestica poput elektrona. Ove čestice su u talasnom stanju (podsetimo se da energija predstavlja 99,99999% toga) dok se ne posmatraju.

Oni su potencijalno „sve“ i „ništa“ u isto vreme dok se ne posmatraju. Oni postoje i svuda i nigde dok se ne posmatraju.

Dakle, sve što postoji u našoj fizičkoj stvarnosti postoji kao čisti potencijal. Ako subatomske čestice mogu postojati istovremeno na beskonačnosti mogućih mesta, potencijalno smo u stanju da se srušimo u beskonačnost mogućih realnosti.

To znači, ako možemo da zamislimo budući događaj u našem životu na osnovu naših želja, ta stvarnost već postoji kao mogućnost u kvantnom polju koja samo čeka da je posmatramo.

Ako naš kvantni um ima sposobnost da utiče na pojavu elektrona, u teoriji bi trebalo da bude u stanju da utiče i na pojavu bilo koje mogućnosti.

Kvantni um i kreiranje realnosti


Naše misli i osećanja nisu izuzetak od svega ovoga. I naše misli i osećanja imaju elektromagnetni signal. Naše misli šalju električni signal kvantnom polju. Na ovaj način, naša osećanja bi imala moć da „magnetno privlače” situacije u životu. Kombinovanjem onoga što mislimo i onoga što osećamo proizvodimo stanje bića koje generiše elektromagnetni otisak. I ovaj otisak utiče na svaki atom u našem svetu. EFEKAT LEPTIRA JE GLASNIJI NEGO ŠTO MISLIMO.

Zapitate se: šta prenosimo (svesno ili podsvesno) u naš svakodnevni život?

Sva iskustva potencijalno postoje kao elektromagnetni pečati u kvantnom polju. Postoji beskonačnost mogućih elektromagnetnih tragova (genijalnosti, bogatstva, slobode, zdravlja, između ostalog) koji već postoje kao obrazac energetske frekvencije.

Ako promenom našeg stanja postojanja (a pod tim mislimo na promenu naših uverenja, a samim tim i na promenu naših misli, emocija i ponašanja) stvorimo novo elektromagnetno polje koje bi odgovaralo ovom potencijalu u kvantnom polju informacija, da li je moguće da ćemo naiđemo na ovu situaciju tako što nas ona privlači ili će nas situacija pronaći?

Ali da bi se ovo dogodilo, moramo biti svesni verovanja u našoj podsvesti koja izazivaju naše blokade. Na primer, mi svesno želimo da zaradimo novac, ali naša podsvest daje suprotan redosled.

To je signal koji naša podsvest šalje kvantnom polju, i to je razlog zašto ne privlačimo novac u svoje živote. Bilo bi neophodno da otključamo ovu vrstu verovanja. A to je zato što promena zahteva koherentnost.

Princip koherentnosti


Koherentnost počinje usklađivanjem naših misli sa našim osećanjima. Koliko smo puta pokušali da nešto stvorimo? Verovali smo svojim kvantnim umovima da ćemo to postići, dok nam je naša srca govorila drugačije? Kakve je rezultate proizveo taj nekoherentan signal koji smo slali?

Talasi signala su mnogo moćniji kada su koherentni. I ista stvar se dešava kada su naše misli usklađene sa našim osećanjima. Mi prenosimo snažnije elektromagnetne signale kada su naše misli jasne i fokusirane na naše ciljeve.

Oni takođe postaju jači kada ih prati strasna emocija. A ovi moćni elektromagnetni signali su oni koji nas privlače ka mogućoj stvarnosti koja odgovara onoj koju želimo.

Možda želite obilje u svom životu, a razmišljate o tome da budete bogati. Ali ako se osećate siromašno i pratite hipotezu koju uzimamo, nećete privući obilje.

Zašto? Jer misli su jezik mozga, kao što su osećanja jezik tela.

Mi mislimo jedno, a osećamo nešto potpuno drugačije u isto vreme. A kada ta koherentnost ne postoji, ni polje ne reaguje koherentno. Imajmo na umu da imamo ogromnu moć da kreiramo stvarnost u kojoj živimo.

Kako kreirati stvarnost?

Mnogi veruju da će im određene misli promeniti život i krenu u samoživo zalaganje. Međutim moramo biti svesni da nesvesni deo nas, naša vertikala ne poznaje otuđenje od TVORCA. Ako želimo PO MISLIMA NAŠIM NEKA NAM BUDE, MORAMO BITI DOSTOJNI SVOJIH POTENCIJALA. Kako je energija svugde i u njoj živimo i kao bića se njom okružujemo, moramo znati da ta energija jeste frekventivna oscilacija iz viših sfera. Naš um mora biti dovoljno ČIST kako bi se otvorio za sve mogućnosti koje treba da „stvori“. Privlačiti nešto iz čistog hira PRAVI POGORŠANJE SLIKE I EFEKAT LEPTIRA. MORAMO BITI SVESNI DA SVE ŠTO ČINIMO, ČINIMO I DRUGIMA.

Kvantni um i kreiranje realnosti- To je svakodnevna pojava, samo što mi nismo toga svesni. Ono što je bitno kada krenemo u proces reprogramiranja ubeđenja jeste da budemo svesni koliko smo nesvesni. Jedino na taj način možemo izmeniti stanje i sliku iluzornog sveta, i krenuti u trasformaciju energetskih i frekvencijskih obrazaca.


Related Posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *